Đáng tin cậy ở Dubai Chính thức khánh thành

September 21, 2018

tin tức mới nhất của công ty về Đáng tin cậy ở Dubai Chính thức khánh thành
Đáng tin cậy ở Dubai Chính thức khánh thành

Một năm sau khi bắt đầu dự án tại Dubai và hoàn thành dự án thành công, Công ty được đặt tên là Công ty Máy móc & Công nghệ đáng tin cậy FZCftime đã khánh thành chính thức vào năm 2018. Nó nằm ở Khu vực Ả Rập Thống nhất Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Văn phòng tại Tuba đã phát triển các kênh thương mại, tăng cường liên lạc với nhau và thực hiện công việc của chúng tôi một cách nhanh chóng và hiệu quả. Đây chỉ là bắt đầu, để được tiếp tục